AE脚本-遮罩图形自由变换控制 Mask Transformer v1.0.3+使用教程

【脚本简介】

脚本可以在AE中对MASK遮罩图形进行自由变换控制制作动画,而不需要繁琐的关键帧。

Enable masks transformations, with real values input, and motion paths.

https://aescripts.com/mask-transformer/

V1.0.3新版更新:

-当项目中存在摄像机或灯光层时,脚本不会停止工作。

支持Win/Mac系统:AE CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2015.3, CC 2015, CC 2014, CC, CS6

下载价格:免费
0

评论0

请先

没有账号? 忘记密码?